Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  Posiedzenia Prezydium

  22.06.2016

  Porządek obrad Zarządu PTE Oddział we Wrocławiu:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania,
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 9 marca 2016,
  3. Wyłonienie przedstawiciela Oddziału na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. "Peteks" - po konsultacji z radcą prawnym p. Buckiem,
  4. Przedstawienie działalności gospodarczej i statutowej Oddziału,
  5. Wybór Prezesa Zarządu Wrocławskiego Oddziału PTE,
   a. Exposé Prezesa,
  6. Dyskusja nad programem dalszej działalności Oddziału (organizacja przyszłorocznej konferencji, publikacja Biuletynu, konkurs im. W. Stysia),
  7. Podjęcie uchwały o wysokości puli nagród w konkursie im. W. Stysia,
  8. Sprawy różne.

  15.06.2016

  • Omawiano sprawy organizacyjne w związku z zaplanowanym zebraniem Zarządu.
  • Ustalono nowy porządek obrad.

   

  1.06. 2016

  • W wyniku dyskusji nad zaproszeniem na Walne Zgromadzenie Wspólników Peteks Spółki z o.o. ustalono,  iż na Zebranie Zarządu PTE dnia 22.06.2016 roku o godz. 17.00 zostanie zaproszony Pan mec. Buck w celu przedstawienia ekonomiczno-prawnych aspektów uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Peteksu, które odbędzie się tego samego dnia o godz. 19.00. Dalsze decyzje podejmie Zarząd.

  18.05.2016

   

  • Zakończono prace związane z finansowaniem konferencji.
  • omawiano sprawy związane z publikacją referatów pokonferencyjnych.
  • Wyznaczono recenzentów do publikacji.

   

  27.04.2016

  • Podsumowano prace związane z organizacją konferencji.
  • Omówiono procedurę zgłoszenia publikacji pokonferencyjnej do Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Ustalono także termin kolejnej konferencji, która odbędzie się dnia 31 marca 2017 roku.
  • Zdecydowano o podjęciu współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej.
  • Podjęto temat współpracy z Uniwersytetami we Wrocławiu oraz publikowania na stronie internetowej www.pte.wroclaw.pl sprawozdania z posiedzeń Prezydium.
  • Ustalono termin kolejnego Zebrania Zarządu na dzień 22 czerwca 2016 na godz. 17.00.
  20.04.2016
  • Omówiono szczegóły związane z przygotowaniem do konferencji: ustalono program konferencji, przygotowano materiały konferencyjne i listę obecności.
  • Przesłano artykuły przygotowane do Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego do redaktora naukowego: prof. B. Iwankiewicz-Rak.
  13.04.2016
  • Omówiono wnioski z Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  • Zreferowano spotkanie z prof. Mączyńską – prezesem PTE, która zasugerowała zmiany organizacyjne.
  • Omawiano sprawy organizacyjne konferencji :Społeczne gospodarowanie, która ma się odbyć 22 kwietnia.

  6.04.2016

  • Wysłano zaproszenia do uczestników Olimpiady na spotkanie w siedzibie PTE dnia 16 marca.
  • przygotowano i wysłano historię działalności wrocławskiego oddziału PTE z okazji jubileuszu PTE.
  23.03.2016
  • Omawiano sprawy organizacyjne konferencji: Społeczne gospodarowanie.

  16.03.2016
  • Omawiano sprawy organizacyjne konferencji :Społeczne gospodarowanie. Nawiązano kontakt z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej.

  9.03.2016

  Uchwałą Zarządu 18 listopada 2015 roku zostało powołane prezydium PTE Oddział we Wrocławiu, które od tego czasu zebrało się już 11 razy.

  Na posiedzeniach Prezydium zostały poruszane były następujące kwestie:

  1. Organizacja konferencji pt. Społeczne gospodarowanie pod patronatem prof. Elżbiety Mączyńskiej i we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej
  2. Publikacja artykułów we Wrocławskim Biuletynie Gospodarczym
  3. Przyszłość Studium Generale Oeconomiae
  4. Zmiana skrzynki mailowej na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  5. 2 spotkania z przedstawicielami ProService, zainteresowanymi wynajmem pomieszczeń biurowych oraz zarządzaniem budynkiem,
  6. Sprawozdania z działalności finansowej i statutowej
  7. Olimpiada ekonomiczna
  8. Przyszłość szkoleń w PTE
  9. Składki członkowskie
  10. Zaktualizowanie składu jury konkursu im. W. Stysia
  11. Prawa własności do środków trwałych spółki Peteks

   

  Poprawiony (wtorek, 28 czerwca 2016 12:01)