Get Adobe Flash player

  Zjazd Oddziału

   

  1. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
  2. Wybiera Prezesa Oddziału, Zarząd i Komisję Rewizyjną.
  3. Wybiera delegatów na Zjazd Krajowy.
  4. Podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady Zjazdu, dotyczące Oddziału.
  5. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
  6. Nadaje Godność Prezesa Honorowego Oddziału.

   

  Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.


  Zarząd

  Prezes

  • prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

  Wiceprezesi

  • prof. dr hab. Bożena Klimczak
  • dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

  Sekretarz

  • dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz

  Członkowie

  • dr Agnieszka Bukietyńska
  • dr Barbara Iwankiewicz-Rak
  • dr Zbigniew Jurczyk
  • prof. dr hab. Mirosława Klamut
  • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
  • dr inż Waldemar Piotr Gil
  • dr Wioletta Nowak
  • dr Mikołaj Klimczak
  • dr Izabela Kurtyka-Marcak
  • dr inż Katarzyna Przybyła
  • mgr Jan Szuba

  Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału Towarzystwa zgodnie z uchwałami naczelnych władz Towarzystwa i Zjazdu Oddziału.


  Komisja Rewizyjna

   

  • dr Jolanta Bodzianny - przewodnicząca
  • dr Marianna Kowalska  - zastępca
  • dr Teresa Mittelstaedt  - sekretarz
  • dr Bożena Rudnicka

   

  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału, odrębnym od innych władz Oddziału i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.

   

  Informujemy, że Pan Michał Szczypiór, oraz Pan Michał Marciniak nie są już uprawnieni do reprezentowania ZSiE PTE "PETEKS" Wrocław. Nadto informujemy, że Pan Michał Szczypiór, Pani Katarzyna Barnecka, Pani Katarzyna Truchta-Kutwińska nie są już pracownikami PETEKS. Ponieważ powzięliśmy informacje od naszych kontrahentów o podszywaniu się pod Spółkę przez podmiot o zbliżonej nazwie, używający bezprawnie nazwy i logo PTE, uprzejmie prosimy o dokładne weryfikowanie faktur poprzez sprawdzenie nazwy, NIPu, adresu siedziby i nr konta. W celu weryfikacji poniżej aktualne dane Spółki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.

  EU Cookie Directive Module Information