A A A

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zatwierdził listę uczestników zakwalifikowanych do Zawodów III stopnia (Centralnych) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami uzyskanymi w Zawodach Okręgowych.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na uroczyste spotkanie podsumowujące zawody okręgowe XXXIII OWE pt. „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.
Spotkanie odbędzie się 26 lutego /środa/ 2020 roku o godz.17:00 w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 /wejście od ul. Nożowniczej/ w sali nr 101.

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Zawody II stopnia (okręgowe)
Temat: Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej.

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Znane są już wyniki I etapu XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII OWE dostępna jest pod linkiem:

http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxxiii/xxxiii-owe-wroclaw.pdf